9ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) ανακοινώνουν την απόφασή τους για τη συνέχιση της διεξαγωγής και την περαιτέρω βελτίωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας.

 

Όπως ήδη γνωρίζετε το Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας που φέτος θα λειτουργήσει για 9η συνεχή χρονιά, περιλαμβάνει 6 κύκλους μαθημάτων, καλύπτοντας ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της σύγχρονης Ηπατολογίας.

 

Όπως κάθε χρόνο, τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Αθήνα (3 μαθήματα) και την Θεσσαλονίκη (3 μαθήματα) ξεκινώντας από τον Οκτώβριο του 2015 και τελειώνοντας τον Απρίλιο του 2016. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο (πρωί), με μηνιαία συχνότητα. Περαιτέρω πληροφορίες για τις ακριβείς ημερομηνίες, τον τόπο διεξαγωγής των μαθημάτων και το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 9ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eemh.gr. Στον κύκλο των έξι μαθημάτων, δικαιολογείται απουσία μόνο ενός διημέρου (1 μάθημα) με την προϋπόθεση αναπλήρωσής του κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό παρακολούθησης και τα μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχολείο έχουν ιατροί κάτω των 50 ετών, ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι –μετά το 2ο έτος ειδικότητας- στις ειδικότητες της Γαστρεντερολογίας, Παθολογίας, Παιδιατρικής και Χειρουργικής καθώς και όλοι όσοι έχουν αποδεδειγμένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νοσήματα του ήπατος. Η αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να συνοδεύεται από 2 συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία κατά προτίμηση να προέρχεται από το Διευθυντή της Κλινικής που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος ή από μέλος της Ε.Ε.Μ.Η.

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (50 άτομα) και η επιλογή τους θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Μ.Η. με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής.

Κατά τη λήξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις με θέματα πολλαπλής επιλογής (60 ερωτήσεις) σε όσα διδάχθηκαν μέσω των εισηγήσεων των μαθημάτων. Προϋπόθεση για τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η ορθή απάντηση στις 40 από τις 60 συνολικά ερωτήσεις.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση συμμετοχής πριν τη λήξη της προθεσμίας

Αίτηση Συμμετοχής Ειδικευόμενων Ιατρών

Αίτηση Συμμετοχής Ειδικευμένων Ιατρών

Εντός 5 ημερών από την παραλαβή της αίτησης θα λαμβάνετε επιβεβαίωση παραλαβής της από τη Γραμματεία της Εταιρείας.

 

 

Με τιμή,