Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων 8ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας

Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Ευχαριστούμε τους όλους εξεταζόμενους που συμμετείχαν στη διαδικασία. 

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος, αφού συγχαρεί τους επιτυχόντες, σας ενημερώνει ότι όσοι συμμετέχοντες του Σχολείου δεν προσήλθαν φέτος στις εξετάσεις, έχουν το δικαίωμα να εξετασθούν στο τέλος του ερχόμενου ακαδημαϊκού έτους. Το ίδιο ισχύει και για όσους εκ των συμμετεχόντων δεν συμπλήρωσαν 35 σωστές απαντήσεις με βάση τα αποτελέσματα στον σχετικό πίνακα. 

Στην περίπτωση που δεν προσέλθει στις εξετάσεις, στην ημερομηνία που θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί, θα γίνει ανάκληση του πιστοποιητικού και φυσικά τα μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης, δεν θα έχουν καμία ισχύ.

Δείτε εδώ ονομαστικά τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του 8ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας.