Γραπτές εξετάσεις 14ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας

Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Οι γραπτές εξετάσεις για το 14ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, πρόκειται να διεξαχθούν την Παρασκευή11/6/2021 κατά τις ώρες 17.00-19.00.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του διαδικτύου. 

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες του προηγούμενου σχολείου που δεν είχαν συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία ή δεν συμμετείχαν στη διαδικασία των εξετάσεων λόγω κωλύμματος, να επικοινωνήσουν εγγράφως με τη Γραμματεία (eemh@otenet.gr), προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.