9ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας : Γραπτές εξετάσεις συμμετεχόντων

Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Οι γραπτές εξετάσεις για τους συμμετέχοντες του 9ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας θα διεξαχθούν το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00-12.00 το πρωί. Οι χώροι διεξαγωγής σε Αθήνα και Θεσσαλονική, θα είναι αυτοί που διεξάγονται τα μαθήματα. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να δηλώσουν στη γραμματεία έως τις 15 Μαΐου 2016, την πόλη που προτιμούν να εξετασθούν.