Ημερομηνίες διεξαγωγής μαθημάτων 14ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας

Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας

Τα μαθήματα του 14ου Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας πρόκειται να διεξαχθούν στο Αμφιθέατρο "Φ. ΦΕΣΣΑΣ" του ΓΝΑ "Λαϊκό" Νοσοκομείου και έχουν ορισθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες : 

1ο ΜΑΘΗΜΑ 20-21/11/2020

2ο ΜΑΘΗΜΑ 11-12/12/2020

3ο ΜΑΘΗΜΑ 15-16/01/2021

4ο ΜΑΘΗΜΑ 19-20/02/2021

5ο ΜΑΘΗΜΑ 19-20/03/2021

Το πλήρες πρόγραμμα του Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας πρόκειται να ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.