Απονομή υποτροφιών για τη διετία 2015-2017

Υποτροφίες

Απονεμήθηκαν συνολικά τρεις υποτροφίες εξωτερικού με διάρκεια ενός έτους για μετεκπαίδευση στην ηπατολογία. Οι υπότροφοι είναι : 

  • Σ. Γκαμπέτα, μετεκπαίδευση King' s College Hospital, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Γ. Κόντος, μετεκπαίδευση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μιλάνο, Ιταλία
  • Ν. Κουκιάς, μετεκπαίδευση UCL Institute for Liver and Digestive Health, Royal Free Hospital, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο