Αποτελέσματα Υποτροφιών Εξωτερικού για το 2013

Υποτροφίες

Οι δύο γιατροί που έλαβαν τις υποτροφίες Εξωτερικού για το 2013 είναι οι:

Μαρία Καλαφατέληθα μετεκπαιδευτεί στο Royal Free Sheila Sherlock Liver Center, Royal Free Hospital, London, United Kingdom.

Χαρά Κρανιδιώτηθα μετεκπαιδευτεί στο Liver Center, Southampton University, United Kingdom.