Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας για τις υποτροφίες εσωτερικού 2022 από την ΕΕΜΗ

Υποτροφίες

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για υποτροφία εσωτερικού από την ΕΕΜΗ παρατείνεται, λόγω των δυσκολιών που επέφερε η πανδημία COVID-19. 

Νέα ημερομηνία λήξης υποψηφιοτήτων 30 Νοεμβρίου 2021.